Trenyken - en våkenatt av Eva Harr

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

EVA HARR har sitt hjerte og sine røtter i Nord-Norge. Hun er født i Harstad i 1951. Det kommer klart til syne i hennes motiver: Gamle hus plassert i kulturlandskap med fjell og steiner slipt av sjø og vær. Den dramatiske nordnorske naturen er skildret i en lys og lyrisk tone.

- Jeg arbeider i vekselbruk som maler og grafiker. Disse to teknikkene speiler hverandre i uttrykk og byr på ulike utfordringer. Det er viktig for meg å søke dialogen mellom det indre og ytre landskap. Refleksjoner over naturens kraft og skjønnhet - å gjengi dette, er et viktig utgangspunkt. Jeg forsøker å se landskapet på nytt, søke et indre lys i det maleriske rom. Samtaler med naturen, streif av minner og billedinntrykk former mange av mine bilder. Erindringer, vage antydninger fra drøm og virkelighet er et tilbakevendende utgangspunkt for min billedverden. Mine nordnorske røtter har satt et tydelig preg på mitt kunstneriske virke.