Home av Erik Pirolt

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Erik Pirolt

Erik Pirolt

Se kunstnerprofil

ERIK PIROLT

I 2004 kom den norske kunstneren Erik Pirolt på forsiden av nesten alle tyske aviser da han og kameratene Trond Nicholas Perry og Stian Pollestad entret skulpturfestivalen i Münster i sin hjemmebygde farkost K.Y.S.A. Bokstavene stod for kjærlighet, ydmykhet, smerte og angst. Det var en katamaran verden aldri har sett maken til. Tanken til kunststudentene var å komme uinvitert til skulpturmønstringen, som en performance, og ta del i debatten rundt kunst i offentlige rom som festivalen hadde som tema. De kom aldri i dialog med kunstklikken, men fikk i stedet en enorm oppslutning og kontakt med folket; fra barnehager til eldre.