Innseiling av Elly Prestegård

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

En historiefortellers oppgave er å knytte sammen det som var - med det som kommer, bygge broer mellom det vi flykter fra og det vi søker mot. Vi samler bruddstykker og mellomrom og slik får nye historier liv. Vi er en omreisende trupp av billedfortellere. Hver og en av oss har sin egen unike livshistorie som vi generøst vil dele med dere; hver enkelts skjebnehistorie, og historiene som blir til under reisen. Drøm eller virkelighet - fortid eller fremtid - sannheten er vår ledestjerne

Elly Prestegård

Elly Prestegård

Se kunstnerprofil

- Hva skjer når vi lukker øynene og setter hukommelsen fri - lar den kollidere med drømmer vi enda ikke kjenner? Assosiasjoner fra eget liv, fra tilfeldige opplevelser, ting jeg har sett eller lest om, drømmene mine for fremtiden, frykten for det ukjente - alt går sammen i en transparent collage der nye, uplanlagte fortellinger skapes av overlappinger eller i mellomrommene. Som i en drøm der scenene uredigert viser seg for vårt indre øye. Usammenhengende brokker danner mønstre som gir ny mening.