Valmue av Elly Prestegård

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Dette er en blanding av koldnål og akvarell. Hvert bilde i opplaget blir dermed en unik variant som kan variere noe fra bildet.

Emner

Elly Prestegård

Elly Prestegård

Se kunstnerprofil

- Hva skjer når vi lukker øynene og setter hukommelsen fri - lar den kollidere med drømmer vi enda ikke kjenner? Assosiasjoner fra eget liv, fra tilfeldige opplevelser, ting jeg har sett eller lest om, drømmene mine for fremtiden, frykten for det ukjente - alt går sammen i en transparent collage der nye, uplanlagte fortellinger skapes av overlappinger eller i mellomrommene. Som i en drøm der scenene uredigert viser seg for vårt indre øye. Usammenhengende brokker danner mønstre som gir ny mening.