Vandring état II av Ella Fort

Emner

Etter vellykkede kunstneriske studier i Paris viet Fort seg fullt og helt til kunsten, og ble belønnet med anerkjennelse og ulike premier. Hun bruker fremdeles all sin tid på kunst og arbeidene hennes er høyt verdsatt i utstillinger og samlinger, og hennes kunst har blitt produsert av flere store selskaper, i Frankrike og i utlandet.