Bok: ELISABETH WERP av Elisabeth Werp

Emner

Produktbeskrivelse


Det finnes kunstnere som avslører, og det finnes kunstnere som tilslører. Men det finnes også de som avslører ved å tilsløre. Elisabeth Werp er en slik kunstner. Minnene våre tilhører ikke den målbare virkeligheten. Elisabeths Werp er ingen realistisk maler, som gjennom grundig research og mange utpenslede detaljer forsøker å rekonstruere et objektivt tidsbilde. I den grad bildene hennes i det hele tatt dreier seg om en rekonstruksjon, handler de mer om selve erindringen selv enn det som erindres. Og fordi det å huske tilbake på noe som har skjedd, er en helt annen form for erkjennelse enn når vi står overfor en ytre sansbare virkelighet, gir hun bildene sine dette flytende, oppløste og drømmeaktige preget, der gjenstander fra ulike situasjoner og livssfærer plutselig opptrer i nye og hemmelighetsfulle forbindelser. Dette er en rikt illustrert og påkostet bok, med 230 nye verk av kunstneren.

Elisabeth Werp

Elisabeth Werp

Se kunstnerprofil

ELISABETH WERP har utviklet en helt spesiell og umiskjennelig stil der teknikk og symbolikk glir i hverandre i et symbiotisk formuttrykk. Motivene er drømmeaktige, symbolske, figurative, men med et abstrakt innhold. Et sykkelhjul skildrer ikke nødvendigvis et hjul, men det evig tilbakevendende. Et gammelt bord og stol er ikke møbler, men tydelige tegn på menneskers tilstedeværelse og undring over det liv som var her, er her, eller skal komme tilbake.

Elisabeth Werp er utdannet ved Statens Kunst- og Håndverksskole og Statens Kunstakademi. Hun møtte mange dyktige lærere, både i og utenfor skolen, som Ørnulf Opdahl, Per Kleiva, Steinar Christensen, Lars Vilks, Ludvig Eikaas, Irma Salo Jæger, Odd Nerdrum, Leonard Rickhard og Bjørn Carlsen. Sin første separatutstilling hold hun ved Unge Norske Kunstnere i 1991. Hun har senere stilt ut i Kunstnerforbundet, på Høstutstillingen, Henie Onstad Kunstsenter, Blaafarveværket og Stenersenmuseet.