Den Første Snøen av Egil A. Egebakken

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Egil A. Egebakken

Egil A. Egebakken

Se kunstnerprofil

For det er først og fremst naturen som er inspirasjonskilden til dette friluftsmennesket, enten det er den norske fjellheimen eller det flate Jærlandskapet. Gjennom sine naturmotiver uttrykker Egil A. Egebakken et stort spekter av følelser og stemninger, særlig berømmet er han blitt for sin evne til å fange øyeblikket og å gjenskape lysvirkningen i landskapet. Selv har han beskrevet seg som en - spontant impresjonist.