Info Kjøp

Vandal King (mint green) av DotDotDot

4-lags serigrafi på 300gsm Soft White Conqueror Connoisseur.

DOT DOT DOT (eller "...") er pesudonymet til en av Norges ledende gatekunstnere. I likhet med Banksy, Dolk og en rekke andre sjablongkunstnere foretrekker han å være anonym, og svært få kjenner hans virkelige identitet.

Selv om identiteten til DOT DOT DOT er ukjent, vet vi at han er født i Oslo, startet sin karriere som graffitikunstner i 1997, og gikk over til sjablongkunst i 2007. Gjennom sin karriere har han operert under flere pseudonymer, og hans nåværende pseudonym ble tatt i bruk da han gikk over til en mer konseptuell og figurativ stil. Han har arbeidet med alt fra installasjoner til grafikk, tegning og oljemaleri, med hovedvekt på sistnevnte de senere årene.