Exodus av DotDotDot

I 2016 kunne vi se en helt ny stilart fra DoDotDot, hvor han malte en serie meg Lego-figurer(hoder). Denne etsningen er laget med bakgrunn i maleriet DotDotDot donerte til TV-aksjonen i 2016. Etsningen er trykket på 285gsm White Fabriano Rosaspina papir

DOT DOT DOT ("..." eller dotdotdot) er pesudonymet til en av Norges fremadstormende kunstnere innenfor feltet street-art. I likhet med Banksy, Dolk og en rekke andre stensil/sjablong-kunstnere foretrekker DotDotDot og være anonym, og svært få om noen kjenner hans virkelige identitet. I løpet av de siste årene har DotDotDot blitt ansett for å være en av landets ledende gatekunstnere.

Selv om identiteten til DotDotDot er ukjent så vet vi at han er født i Oslo og startet sin karriere som grafitti-kunstner i 1997, og gikk over til sjablongkunst i 2007. Gjennom sin karriere har DotDotDot operert under flere pseudonymer og hans nåværende pseudonym ble tatt i bruk når han gikk over til en mer konseptuell og figurativ stil.