Info Kjøp

Exodus av DotDotDot

I 2016 kunne vi se en helt ny stilart fra DoDotDot, hvor han malte en serie meg Lego-figurer(hoder). Denne etsningen er laget med bakgrunn i maleriet DotDotDot donerte til TV-aksjonen i 2016. Etsningen er trykket på 285gsm White Fabriano Rosaspina papir

DOT DOT DOT (eller "...") er pesudonymet til en av Norges ledende gatekunstnere. I likhet med Banksy, Dolk og en rekke andre sjablongkunstnere foretrekker han å være anonym, og svært få kjenner hans virkelige identitet.

Selv om identiteten til DOT DOT DOT er ukjent, vet vi at han er født i Oslo, startet sin karriere som graffitikunstner i 1997, og gikk over til sjablongkunst i 2007. Gjennom sin karriere har han operert under flere pseudonymer, og hans nåværende pseudonym ble tatt i bruk da han gikk over til en mer konseptuell og figurativ stil. Han har arbeidet med alt fra installasjoner til grafikk, tegning og oljemaleri, med hovedvekt på sistnevnte de senere årene.