Crepuscule av Denoel

Denoel, født i Marrakesh, Marokko 1934
Bor i Geneve, Sveits og Montreal, Canada.