Pictures From NoMansland av Dag Ronny Pettersen

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Dag Ronny Pettersen

Dag Ronny Pettersen

Se kunstnerprofil

Dag Ronny Pettersens arbeider er representert i offentlige og private samlinger både i inn- og utland. Han har en lang rekke utstillinger bak seg, så vel separate som kollektive.

Han får gode anmeldelser for sine særpregede malerier, spesielt for sine abstraherte landskap: «Bilder fra ingenmannsland». Et uttrykk kunstneren har arbeidet med i snart tyve år, og som han stadig vender tilbake til. Fascinasjonen for det tidløse og stedløse er noe han ikke blir ferdig med å utforske. Alle maleriene inneholder en horisont, himmelrommet og stedet der man står. Variasjonen i farger, lys og uttrykk skaper helt ulike stemninger. For kunstneren er det viktig å fjerne så mye som mulig av gjenkjennelige elementer, samtidig som alle de små detaljene kommer frem. Til mer tid betrakteren bruker på maleriet, til mer er det å se. Skjer denne dialogen, oppdager samtidig betrakteren mer og mer av seg selv i prosessen. Kunstneren ønsker at hvert enkelt maleri blir et unikt «objekt», som åpner et nytt rom og skaper klanger og gir betrakteren ro, kontemplasjon og glede over estetikken.