Alpaca av Dag Knudsen

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Mens jeg har jaktet på de perfekte motivene til å lage symmetriske dyreportretter til serien Symmetrizoo har jeg fått flere sterke portretter av ulike dyr.

Emner

Dag Knudsen

Dag Knudsen

Se kunstnerprofil

Dag Knudsen ble profesjonell fotograf etter å ha vært assistenten til den velkjente motefotografen Alberto Serejo i begynnelsen 2000-tallet. Han har spesialisert seg på lys og skygge og har lenge eksperimentert med symmetri.

Knudsen har jobbet med symmetri i over et tiår. Han har lykkes svært godt med serien av symmetriske dyreportretter, "symmetricat", "symmetridog" og "symmetrizoo". Knudsen forklarer sin interesse for symmetri og geometri med at ingenting i naturen er 100% symmterisk. Han er fascinert av det å ta en brøkdel av noe som eksisterer og multiplisere den for å skape nye visuelle enheter. Videre forklarer han at symmetri virker på den menneskelige hjerne som nesten hypnotiserende og skaper en ny visuell atmosfære.