Info Kjøp

Snø i skyggen - hus fra Åsrygg, Vettakollen av Dag Fyri

Dag Fyri ikke bare mestrer å skape realistiske skildringer av mennesker og deres nærmeste omgivelser. På samme måten som han med nærhet har skildret skjønnheten i avskallet murpuss og gamle, slitte leiegårder, viser han her på en klassisk måte sitt forhold til norsk natur