Landskap av Dag Fyri

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Dag Fyri ikke bare mestrer å skape realistiske skildringer av mennesker og deres nærmeste omgivelser. På samme måten som han med nærhet har skildret skjønnheten i avskallet murpuss og gamle, slitte leiegårder, viser han her på en klassisk måte sitt forhold til norsk natur