Info Kjøp

Lys pilar av Craig Flannagan

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Når jeg jobber med lito, må jeg ta hensyn til at dette er en helt annen teknikk enn maleri. Jeg fokuserer på å bruke teknikkens muligheter; ikke kopiere det jeg gjør på lerretet. Jg bruker fargene på en annen måte; lag på lag."

Craig Flannagan

Craig Flannagan

Se kunstnerprofil

- Komposisjonen og fargene er ofte den delen som går av seg selv. Når fargene står, er hoveddelen av et bilde løst. For meg er også fargene en av de viktigste opplevelsene i bildet. Jeg maler en indre verden; en slags underbevissthet. Ofte finner jeg motivene ved hjelp av kameraet, som for eksempel refleksjoner i vannet. Ofte leker jeg med fotografiene i Photoshop og lager en slags skisse, før jeg går til lerretet eller litosteinen. I grunnen er det ingen grenser for hva jeg kan bruke som inspirasjon og utgangspunkt.