Go to gate av Craig Flannagan

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Tittelen er hentet fra utsmykningen på flyplassen. Man ser figurer mot en himmel. De står foran en slags port. Det hele kan tolkes symbolsk, og er basert på en indre meditasjonsopplevelse."

Craig Flannagan

Craig Flannagan

Se kunstnerprofil

- Komposisjonen og fargene er ofte den delen som går av seg selv. Når fargene står, er hoveddelen av et bilde løst. For meg er også fargene en av de viktigste opplevelsene i bildet. Jeg maler en indre verden; en slags underbevissthet. Ofte finner jeg motivene ved hjelp av kameraet, som for eksempel refleksjoner i vannet. Ofte leker jeg med fotografiene i Photoshop og lager en slags skisse, før jeg går til lerretet eller litosteinen. I grunnen er det ingen grenser for hva jeg kan bruke som inspirasjon og utgangspunkt.