Info Kjøp

Berlin #04 av Christine Istad

Kunstnerens egen kommentar

C-print på aluminium, utfallende motiv.

Christine Istad

Christine Istad

Se kunstnerprofil

Motivmessig tar kunstneren utgangspunkt i detaljer fra det virkelige liv, bygninger, installasjoner og arkitektur. I stedet for å ta dokumentariske gjenkjennelig foto leter hun etter det abstrakte motiv. Det er opp til betrakteren å tolke innholdet. Hun leter etter kvaliteter som lys, rom, dybde, struktur og farger. Bildene er reduktive med stramme strukturer, ofte med vertikale linjer som brytes med uskarpe, myke partier. Fargen er bærende element. Rent teknisk jobber Istad med "straight photography" som innebærer at hun bruker analogt speilreflexkamera og film. Fotografiene blir ikke manipulert eller beskåret.