The Sign of the Solitary One av Christian Houge

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

UV-blekk på kuskinn.

Kunstnerens egen kommentar

Selv med all vår teknologi og utvikling er vi også en del av noe mye større enn oss selv. Noe naturlig som overgår kultur. Et utgangspunkt som var bærekraftig i millioner av år før menneske utviklet seg til en art på jorden. En tilhørighet til noe primalt. Jeg fant etterhvert organiske materialer og teknikker som hadde symbolsk sammenheng med tema. Skinnstykker av ku blir sydd sammen for så å gjennomgå en trykkeprosess. Siden blir de kuttet, brent og slipt delvis fra hverandre igjen for så å bli sydd sammen på ny. Symbolske organiske materialer som bivoks, blod, aske og gull jobbes inn i verkene.

Christian Houge

Christian Houge

Se kunstnerprofil

CHRISTIAN HOUGE (f. 1972) har gjennom hele sitt kunstnerskap arbeidet med å utforske relasjonen, og konflikten, mellom natur og kultur.

Menneskets inngripen i naturen har gått som en rød tråd gjennom Houges kunstnerskap. Han har levd i nærkontakt med ulver og skapt en fotoserie der han speilet mennesket i dette myteomspunne dyret. Han arbeidet over mange år med bilder av menneskets inngripen på Svalbard med serien "Arctic Technology". Her utforsket han klimaspørsmålet gjennom teknologiske installasjoner i et urlandskap. Som en kontrast til menneskets utadvendte søken tok han for seg Frøbanken, som inneholder en million ulike frø, lagret i permafrosten inne i et fjell. Dette fotoprosjektet tar for seg grenselandet mellom den menneskelige eksistens og vårt forhold til våre omgivelser, klimaproblemene vi står overfor og konsekvensene av menneskets innvirkning på vår planet.