The Sign of the Solitary One av Christian Houge

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

UV-blekk på kuskinn.

Kunstnerens egen kommentar

Selv med all vår teknologi og utvikling er vi også en del av noe mye større enn oss selv. Noe naturlig som overgår kultur. Et utgangspunkt som var bærekraftig i millioner av år før menneske utviklet seg til en art på jorden. En tilhørighet til noe primalt. Jeg fant etterhvert organiske materialer og teknikker som hadde symbolsk sammenheng med tema. Skinnstykker av ku blir sydd sammen for så å gjennomgå en trykkeprosess. Siden blir de kuttet, brent og slipt delvis fra hverandre igjen for så å bli sydd sammen på ny. Symbolske organiske materialer som bivoks, blod, aske og gull jobbes inn i verkene.

Christian Houge

Christian Houge

Se kunstnerprofil

CHRISTIAN HOUGE (f. 1972) utforsker med sine fotografier relasjonen og konflikten mellom kultur og natur og setter spørsmålstegn ved menneskets plass i naturen og miljøet.