Info Kjøp

Galena av Christian Houge

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Arkiveringsblekk på bomull. Rammet inn med sort trelist.

Kunstnerens egen kommentar

In;Human Nature I denne serien er Christian Houge inspirert av vårt forsøk på å koble menneske til både kosmos og jorden. Bildene i `In; Human Nature` symboliserer det 20. århundrets utførelsesformer av trangen til frigjøring og utgivelse som kalles transcendens. Ordet transcendens kommer fra det latinske prefikset trans-, som betyr "utover" og ordet scandare, som betyr "å klatre".

Christian Houge

Christian Houge

Se kunstnerprofil

CHRISTIAN HOUGE (f. 1972) har gjennom hele sitt kunstnerskap arbeidet med å utforske relasjonen, og konflikten, mellom natur og kultur.

Menneskets inngripen i naturen har gått som en rød tråd gjennom Houges kunstnerskap. Han har levd i nærkontakt med ulver og skapt en fotoserie der han speilet mennesket i dette myteomspunne dyret. Han arbeidet over mange år med bilder av menneskets inngripen på Svalbard med serien "Arctic Technology". Her utforsket han klimaspørsmålet gjennom teknologiske installasjoner i et urlandskap. Som en kontrast til menneskets utadvendte søken tok han for seg Frøbanken, som inneholder en million ulike frø, lagret i permafrosten inne i et fjell. Dette fotoprosjektet tar for seg grenselandet mellom den menneskelige eksistens og vårt forhold til våre omgivelser, klimaproblemene vi står overfor og konsekvensene av menneskets innvirkning på vår planet.