Land av Carsten Frank

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

"Det er viktig for meg å fortelle i mine landskapsmalerier såvel som mine malerier av mennesker, hvor vanskelig det er og vil bli i nåtiden og fremtiden, å overleve mentalt og økonomisk i vår globaliserende, ensrettende og klimaødeleggende sivilisasjon"

Carsten Frank

Carsten Frank

Se kunstnerprofil

CARSTEN FRANK (f. 1954) har i løpet av årene utviklet seg sterkt som kunstner. Hans kunst er tematisk, figurativ og ekspressiv. Motivene er oppdelt i to tydelige kategorier: "Landskap og natur" og "Liv og eksistens". Sistnevnte tar for seg mennesker og deres vilkår i nåtiden og den nære fremtid. I begge kategorier er Frank opptatt av å fortelle oss hvor vanskelig det er og vil bli for oss mennesker å overleve mentalt og økonomisk i vår globaliserende, ensrettede, egosentriske og klimaødeleggende sivilisasjon. Han nærer likevel et håp om at vi, med kunstens og bevissthetens hjelp, kan gjøre noe med situasjonen.