Info Kjøp

Bok: Carl Nesjar av Carl Nesjar

Produktbeskrivelse

ISBN: 9788273930767
Forlag: Labyrinth Press AS
Forfattere: Einar Wexselsen (red.)

Carl Nesjar (f.1920) har markert seg både som maler, grafiker og som pioner for det kunstneriske fotografi, men det er som billedhugger han har satt sine dypeste spor – i Norge så vel som i utlandet. Anerkjennelsen av hans innsats har dog ikke vært så fremtredende her hjemme som i utenlandske kunstmiljøer. Nesjar hadde et 17 års langt samarbeid med Picasso om utsmykninger og monumentale skulpturer. Med sine helårsfontener rundt i verden har Nesjar markert seg sterkt på den internasjonale arena.

Carl Nesjar

Carl Nesjar

Se kunstnerprofil

En utstrakt internasjonal virksomhet har medført at han har bodd i bl.a. New York, Frankrike, Sverige, Spania og Nederland. Statens Garantiinntekt for kunstnere fikk han fra 1978. Siden debuten i Larvik Kunstforening i 1940 har han hatt et utall utstillinger med grafikk, fotografi, maleri og skulptur i viktige gallerier over hele verden. Hans mest kjente offentlige arbeid er nok dekorasjonen på Regjeringsbygget i Oslo, som han laget i samarbeid med Picasso i perioden 1956-71. De to kunstnerne samarbeidet om en rekke utsmykninger i naturbetong, bl.a. i Barcelona, Saint Hilaire, Marseille, Stockholm og Chicago. Carl Nesjars berømte helårsfontener finnes ved Moderna Museet i Stockholm, i OL-byen Lake Placid i USA, på Universitetet i Buffalo og mange andre steder. Hans arbeider er innkjøpt av en mengde private og offentlige samlinger, som Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Henie-Onstad Kunstsenter, Oslo Kommunes Kunstsamlinger, Louisiana kunstsenter ved København, Moderna Museet i Stockholm og i Museum of Modern Art i New York.