Bok; Malerier. Paintings av

Emner

Produktbeskrivelse

Malerier. Paintings gir en bred presentasjon av Torrisets arbeider og utforsker hans interesse for kunsthistorie, ulike språk og ikke minst litterære og filosofiske temaer som tydelig lar seg spore i hans bilder.

I maleriene fra de siste ti år er akten fortsatt et sentralt element, men i økende grad modellert med et mer realistisk anslag. Kroppenes skjønnhet og blikkenes tillitsfulle henvendelse gir likevel en påminnelse om alle tings forfall da de er malt som om de gjennomgikk en eksistensiell metamorfose. Figurenes utsatte posisjon poengteres av et fragmentarisk billedspråk der mennesket settes inn i en tidslinje som flyter frem og tilbake mellom fortid og fremtid. Nonfigurative tegn og strukturer danner et drømlignende univers som leder tankene i retning av det metafysiske og gåtefulle i tilværelsen.

Bokens tre essays er skrevet av Tone Lyngstad Nyaas (Aktens erindring), Tore Rem, (Etter Babel: Om Kjell Torriset og det bokstavelige) og Geir Hellmo (Mysterier i maleriet: Kjell Torriset i et religiøst perspektiv). Boken om hans malerier vil bli ledsaget av et supplementsbind med Torrisets tegninger.

Boken ledsages av en utstilling som åpnet på Haugar Vestfold Kunstmuseum i sommer, og som suppleres av en utstilling som åpner i Kunstnerforbundet torsdag 11. august, før utstillingen fra Haugar vandrer videre til kunstmuseet Kube i Ålesund i november.