Bok: artes | Kant etter Duchamp av

Produktbeskrivelse

Marcel Duchamps "readymades" utfordrer forestillingene våre om hva som er kunst. I manifestet "Art after Philosophy" fra 1969 skrev Joseph Kosuth at "etter Duchamp er all kunst konseptuell". Når den belgiske kunsthistorikeren Thierry de Duve drøfter "Kant etter Duchamp", er det med utgangspunkt i denne påstanden og Kants filosofiske Kritikk av dømmekraften fra 1790. Kants kritikk omhandler kriteriene for "det skjønne". Det nye ved Duchamps readymades er at de ikke demonstrerer at "dette er skjønt", men at "dette er kunst", sier de Duve. Slik avdekker han forbindelsen mellom Duchamps dadaistiske eksperimenter og modernismen i det 20. århundret og mellom kunstobjektet og kunstinstitusjonen.
Etterord av Stian Grøgaard.