Bok: artes | Den modernistiske kunsten av

Emner

Produktbeskrivelse

Clement Greenberg (1909-1994) var den viktigste amerikanske kunstkritikeren i den 20. århundret. Han var fødselshjelper for den abstrakte ekspresjonismen, den såkalte New York-skolen (med blant annet Jackson Pollock), og var blant dem som definerte modernismen i kunsten. Hans eget kunstsyn utvikles fra empiri: egen sansning i møte med konkrete kunstverk. Sentralt i Greenbergs modernismeforståelse står drøftingen av maleriske egenskaper som flathet og farge. Artikkelsamlingen rommer ti berømte tekster om kunstopplevelse, smaksdommer og kunstkriterier, blant annet "Avantgarde og kitsch", "Mot en ny Laocoon", "Hvordan kunstkritikken gjorde seg fortjent til sitt dårlige rykte" og "Modernistisk maleri".
Etterord av Åsmund Thorkildsen.