Bok: Staten mot Kunstneren - En kritisk gjennomgang av skattesaken mot Odd Nerdrum (2002-2013) av

Produktbeskrivelse


Dag Solhjell har gjennomgått straffesakene mot Odd Nerdrum. Han har kommet til følgende konklusjon: Odd Nerdrum er ingen skattesnyter.I 2012 dømte Borgarting lagmannsrett Odd Nerdrum til fengsel i 2 år og 10 måneder for grovt skattesvik i perioden 1998-2002, nettopp da han slet mest for å avverge den økonomiske katastrofen som truet ham.I "Staten mot Kunstneren" påviser Dag Solhjell at dommen i lagmannsretten bygget på et bokettersyn fullt av feil, at Nerdrum ble dobbeltbeskattet for USD 900 000, at retten ikke lot rimelig tvil komme Nerdrum til gode og at han urettmessig ble pålagt bevisbyrde for sin egen uskyld. Solhjell forklarer også hvordan problemet med de sigende maleriene fra 1980-tallet og skattesaken hører sammen. Bokens konklusjon er klar: Odd Nerdrum er ingen skattesnyter.