Bok: Paralleller - Ungt samtidsmaleri fra Norge/Leipzig av

Emner

Produktbeskrivelse

Boken er utgitt i samarbeid med Kistefos-museet. Den presenterer en unik og omfattende mønstring av tysk og norsk samtidsmaleri. Som redaktøren skriver i sitt essay i boken: Maleriet er det mediet folk flest forbinder med kunst. Samtidig er det klart underrepresentert blant kunststudentene på de internasjonale kunstakademiene. Boken presenterer fem tyske (alle fra Leipzig) og fem norske malere. Felles for kunstnerne i denne boken er at samtlige benytter det figurative maleri som sin uttrykksform.