Bok: Olav Strømme av

Produktbeskrivelse

ISBN: 8273931366
Forlag: Labyrinth Press AS
Forfattere: Per Hovdenakk

Det er 25 år siden Olav Strømme døde, men hans kunst er fremdeles sterkt tilstede. Hans liv var ikke preget av store ytre hendelser. Han levet stillferdig og var beskjeden på egne vegne. Men hans indre liv var rikt og til tider dramatisk. Det avspeiler seg i hans kunst. Forfatteren Per Hovdenakk hadde et nært vennskap med Olav Strømme de siste ti år av hans liv. Denne boka bygger på opplysninger, til dels møysommelig innhentet fra mange kilder, men mest på samtaler forfatteren hadde med Olav Strømme. Mange av de tanker Olav Strømme la fram i samtalene med forfatteren har gjort det mulig å trekke opp hovedlinjen i boka: å se sammenhengen mellom de ulike faser i hans kunstnerskap.