Bok: Munchs første strek av

Produktbeskrivelse


Dette er den første boken om Edvard Munchs fødested og hans første barne- og ungdomsår på Løten. Forfatteren Åse Krogsrud går grundig til verks, og gjennom mange sitater fra brev innen familien bringer hun nytt stoff frem i lyset. Vi følger unge Edvard i lykkelige barneår, og etter at familien flyttet til Oslo, ble Løten sommerens ferieparadis i mange år. Flere av Munchs barnetegninger publiseres for første gang i denne boken, og vi ser en gutt med stor fantasi og sikker strek fra hans første tegninger.Førstekonservator Magne Bruteig ved Munch-museet gir en bred presentasjon av Edvard Munchs tegninger fra hans opphold på Hedmark i det året kunstneren fylte 19 år.- Tegningene utfyller på en vesentlig måte det bildet vi har av kunstneren.