Bok: Mørkeromsbilder av

Produktbeskrivelse

ISBN: 9788275473415
Forlag: Forlaget Press AS
Forfattere: Stiftelsen Bjørka, Susanne Østbye Sæther og Ketil Nergaard

Stiftelsen Bjørka i Oslo ble opprettet som et analogt fotoverksted i 1998 og har siden vært mørkerom og arbeidsfelleskap for en rekke fotografer og billedkunstnere.

Bjørkas sentrering rundt mørkerommet har bidratt til en konsentrasjon om det man kan kalle det analoge fotografiets grunnleggende problem: fotografiets grunnleggende problem; fotografiets spenning mellom det fortellende og dokumentariske på den ene siden og det etiske og formale på den andre siden. Produksjonen i løpet av Bjørkas første ti år demonstrerer en rekke ulike, men ikke desto mindre beslektede, praksiser innenfor dette området.