Bok: Levende spor av

Emner

Produktbeskrivelse

Levende spor - Å oppdage naturen gjennom kunst, og kunsten gjennom natur inviterer til estetiske naturopplevelser gjennom vakre bilder av barn og unges arbeider i naturen. Forfatteren viser hvordan land art kan stimulere mennesker til å oppdage og betrakte vår natur, og til å utvikle et positivt forhold til ulike naturmiljøer. Leserne oppfordres til å bli mer oppmerksomme på hvordan vi som mennesker kan spille på lag med naturen.

Vi må mer enn noen gang ha en kreativ og konstruktiv holdning til naturen, og vi må vise barn og unge at vi alle har muligheter til å styrke vår tilhørighet til og identitet med naturen. I boken kobles naturens skjønnhet og estetiske muligheter med kunstens og økologiens utfordringer, og det gjør den til en aktuell bok.

Levende spor henvender seg til studenter ved lærerutdanningene, og den kan samtidig være av interesse og til glede for mennesker som vil sette seg selv og sine barn inn i et estetisk samspill med omgivelsene.

Jan-Erik Sørenstuen er universitetslektor i Kunst og håndverk ved Universitetet i Agder. Han har i en årrekke arbeidet med land art-prosjekter med studenter, og med barn og unge i barnehager og skoler.

OMTALER: «Levende spor: Å oppdage naturen gjennom kunst, og kunsten gjennom natur by Jan-Erik Sorenstuen is a lavishly illustrated text, elaborately documented text that addresses the current, crucial and urgent challenge of the contemporary era. (...)
The fate of our species may depend on the ability [of today's youth] to develop an informed and respectful connection with the ecosystems upon which life on Earth depends. The book describes its mission in terms of avoidance: 'ensuring that young people do not get numbed by apathy'. It then describes its strategies in positive terms: 'We must now bring forth a constructive and creative focus upon nature. This can be achieved by strengthening perceptual skills, awakening the aesthetic senses whereby creativity is developed through a 'green approach' to art, culture and creation in our natural environment. (...)
Interspersing the instructive text with anecdotes, examples of student artworks, and examples of works by established eco-artists makes this daunting task less intimidating. While focused on Nordic eco-art pedagogical experiments and its inspired educators, the book seems like essential for educators world-wide.»
Linda Weintraub, forfatter av Avant-Guardians: Textlets in Art and Ecology (Artnow Publications, 2011), om forprosjektet.

«Dette har blitt en svært vakker bok med et rikholdig billedmateriale så vel fra Land Art arbeider av kjente kunstnere og ikke minst fra student-, elev- og barneprosjekter innenfor denne kunstsjangeren. (...) Undertegnede har hatt stor glede av denne boka og mener at den kan ha interesse utover kunst- og håndverksfagene og lærerutdanningene.»
Dag Tangen, høgskolelektor, Høgskolen i Hedmark