Bok: Lars Hertervig - Fragmenter - Kunst på papir 1868 - 1902 av

Produktbeskrivelse

ISBN: 8273930319
Forlag: Labyrinth Press AS
Forfattere: Greve/Koefoed/Renberg

Boken bygger på et forskningsprosjekt som omhandler kunstnerens sene arbeider på papir blant annet sett i lys av hans oppvekst i kvekermiljøet. Dette åpner for en religiøs tolkning av kunstnerens bilder.