Bok: Kunsten og det skjønne av

Emner

Produktbeskrivelse

Kunsten og det skjønne er en fremstilling av vesterlandsk estetikk og kunstteori fra antikken til midten av det 19. århundre. I motsetning til de fleste estetikkstudier som er kommet på norsk de senere år, er Malmangers bok vinklet mest mot visuell kunst. Men den er langt fra noen ren kunsthistorie. Skjønt forfatteren hele tiden tar utgangspunkt i grunnleggende estetiske problemstillinger, evner han å konkretisere stoffet, slik at leseren kan følge ham inn i denne komplekse tankeverdenen. Kunsten og det skjønne utkom første gang 2000 og foreligger her i ny, revidert og utvidet utgave. Fremstillingen av vesterlandsk estetikk og kunstteori føres nå et halvt århundre frem i tiden, slik at den nye utgaven omfatter såvel romantikken som det 19. århundres positivistiske tendenser. Annerledes sagt stanser fremstillingen like før modernismen lar seg skimte over horisonten.