Bok: Fra antikkens krigskunst av

Emner

Produktbeskrivelse

I denne boken er det samlet to håndbøker som er de eldste rent militære tekster som er bevart. Xenofons skrift, «Om ledelse av kavaleriet», er et utkast til å reformere kavaleriet i Athen i en tid (ca. 360 f.Kr.) da byen hadde mistet sin politiske og militære posisjon og nedgangstiden var begynt. Ved å stille opp nye prinsipper for utvelgelse av offiserer og trening av ryttere samt ved utarbeidelse av klare «taktiske doktriner», mente Xenofon at han kunne bidra til å snu denne utviklingen. Aineias, ofte kalt Aeneas Tacticus, var samtidig med Xenofon, og likeledes hærfører. Aineias kan betegnes som antikkens Clausewitz. Hans «Om forsvar av bystater» (ca. 357 f.Kr.) er den eneste bevarte del av et større verk om strategiske spørsmål fra hans hånd. Skriftet er et forslag til det militære forsvar av byene på et tidspunkt da de greske bystatene nærmest er omdannet til militærleire med krigsrettslignende tilstander hvor de politiske rettighetene er satt ut av kraft. Det gir derfor et unikt bilde av de sosiale og politiske forhold i Hellas i den siste fase av bystatsrepublikken, slik de var frem til Aleksander den stores tid. Boken utkommer i Thorleif Dahls Kulturbibliotek.