Info Kjøp

Bok: Edvard Munch - Fotografier av

Produktbeskrivelse

«Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med maleriet sålænge det ikke kan brukes i himmel eller helvete.»


Det berømte sitatet av Munch er gjerne blitt betraktet som et «bevis» på at Munch ikke så kunstneriske kvaliteter i fotografiet. Munch fotograferte like fullt i tredve år, og hans etterlatte fotografier forteller tydelig at han også må ha hatt kunstneriske ambisjoner med fotograferingen.I denne boken samles hele Munchs fotografiske produksjon, og ikke bare det som har fungert som forelegg for maleriet. Det hersker liten tvil om at Munch revolusjonerte malerkunsten, men hans eksperimenterende og nytenkende måte å arbeide med fotografiet på har til nå i stor grad vært et uskrevet kapittel. For første gang presenteres alle Munchs fotografier i original størrelse mellom to permer og drøftes som selvstendige arbeider.«Jeg har en gammel umoderne kasse som jeg har tatt utallige billeder av mig selv med. Det gir ofte forbausende virkninger. Når jeg engang blir gammel og ikke har noe bedre å foreta mig enn å sysle med en selvbiografi, da skal også alle mine fotografiske selvportretter frem i dagens lys.» Edvard Munch, 1930