Bok: Den av

Produktbeskrivelse

Amerikaneren Mark Dion arbeider i utstrakt grad med kontraster i sin installasjon på Vedahaugene/Aurlandsfjellet; Fra høyfjell og fjordutsikt tar Dion oss med ned og inn i en hule, rettere sagt inn i et bjørnehi (Den), der man til slutt står ansikt til ansikt med en utstoppet bjørn, plassert på toppen av et assortert utvalg med avfall. Prosjektene er en del av en landsomfattende satsning der Nasjonale turistveger er i ferd med å utvikle 18 veistrekninger, fra Varanger til Jæren. Til hvert av prosjektene inviteres kunstnere og arkitekter av internasjonalt format til å skape et verk som skal gi det enkelte sted en tydelig signatur, og som vil være en integrert del av naturopplevelsen i hvert av områdene. Boken er på norsk og engelsk.