Bok: Alle snakker om museet av

Emner

Produktbeskrivelse

Nasjonalmuseet for kunst - fra visjon til virkelighet
I 2005, mens Norge feiret 100-årsjubileet for unionsoppløsningen, åpnet det nye Nasjonalmuseet for kunst sine to første utstillinger: "Kunst 1 - Alle snakker om museet" og "Kyss Frosken". Museet bebudet forandring, ja forvandling. Utstillingene satte debatten i gang, snart snakket "alle" om museet. Argumentene uttrykte ulike syn på museets funksjon, oppgavenes art og utstillingenes rolle. Direktører for det hele har kommet og gått, men konfliktene - og debatten har bestått. Enkelte krever en oppløsning av kunstkolossen. NMFK var en sammenslåing av institusjoner som hadde vært relativt selvstendige. De hadde hatt ulike oppgaver innen samling og formidling av kunst, design og arkitektur. Sammenslåingen førte til konflikt mellom museumsenheter, mellom administrativt og kunstfaglig personale og mellom ledelse og underordnede. Det kom også kritikk fra kunstfaglige miljøet - kunsthistorikere, kunstnere, arkitekter med flere. Hvilken visjon lå til grunn for museumsreformen? Publikum har en forventningskrise. Hvem er museet til for? Hva slags kunst er blitt innkjøpt og hvorfor? Og hva vises på utstillinger? Og hva vil skje med Nasjonalmuseet for kunst?
Lotte Sandberg er kunsthistoriker og mangeårig kunstkritiker og kulturkommentator i Aftenposten. Hun har fulgt utviklingen ved Nasjonalmuseet for kunst med argusøyne. I denne boken forsøker hun å beskrive og tolke det ugjennomtrengelige. Hun dokumenterer og analyserer debatten, blant annet med henvisning til nyere teori om kunstforvaltning. Hva er "Masterplanen"? Er organisasjonsmodellen en konsekvens av "New Public Management"? Alle snakker om museet er en aktuell og kritisk bok for alle som er opptatt av kunst, kunstformidling og offentlig forvaltning.

Presse
"Kunstkritikk på sitt beste" - Aftenposten "En oversiktelig oppsummering av debatten som har gått i dagspressen om nasjonalmuseet og museumsreformen" - Dagbladet
"En nyttig oppsummering som får oss et skritt videre" - Klassekampen