Info Kjøp

Bok: Aase Texmon Rygh av

Produktbeskrivelse

Aase Texmon Rygh har laget noen av de mest forenklede abstrakte skulpturer vi har i Norge, samtidig som de fremstår med en utpreget personlig stil. Hennes kunst representerer en estetikk som går igjen i mye av det som har vist seg å ha bestående kvaliteter i skandinaviske kunst og design i etterkrigstiden.


Det er en modernisme som kjennetegnes av en sikker sans for forholdet mellom materiale, utførelse og form. Det har resultert i et kunstnerisk uttrykk som målbærer en stille autoritet som gir verkene et tydelig nærvær.Der vi støter på skulpturer i det offentlige miljø som bærer signaturen Texmon Rygh, er det slående hvor stor egentyngde verkene har uten at de trenger seg på omgivelsene. Erkjennelsen av at verket må hevde seg i kraft av sine iboende kvaliteter og ikke gjennom å overdøve og nedkjempe alt rundt seg, er en av kvalitetene i hennes skulpturer.Texmon Rygh var en kontroversiell kunstner på 1950 – tallet, men oppnådde i løpet av 1970 – tallet status som en klassiker blant våre modernister. Hun var den første norske billedhuggeren som arbeidet konsekvent med abstraksjon og utviklet tidlig sitt formspråk i retning av å løsrive seg i en forankring i gjenkjennelige motiver.