Bok: 80 millioner bilder - Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005 av

Produktbeskrivelse

ISBN: 9788275473156
Forlag: Forlaget Press AS
Forfattere: Jonas Ekeberg og Harald Østgaard Lund

boken tar utgangspunkt i et mangfoldig kulturarvmateriale og presenterer et unikt utvalg bildeserier som viser fotografiets historiske, sosiale og estetiske betydning. Boken er den mest omfattende presentasjonen av norsk fotografi noensinne. Redaktører og kuratorer er Jonas Ekeberg fra Preus museum og Harald Østgaard Lund fra Nasjonalbiblioteket.

80 millioner bilder viser fotografiet som en gjennomgripende kraft i det norske samfunnet. Fra de tidligste byprospektene til vår tids hjemme hos-reportasjer viser 80 millioner bilder hvordan fotografiet har blitt en integrert del av det offentlige og private livet. Fotografiene utgjør en rik kilde til kunnskap om historien. Her er både de store linjene i samfunnsutviklingen og de små, sære og uventede fortellingene representert. Fotografiene bærer fortellinger om sosiale forskjeller, maktutøvelse og identitetskamp. 80 millioner bilder er en del av Mangfoldsåret 2008 og viser at fotografier ikke bare er bilder av kulturhistorien - bildene er en integrert del av de kulturelle endringsprosessene. Utstillingen og boka utgjør en annerledes Norgeshistorie, sett gjennom fotografiet.

Forfatterne Jonas Ekeberg og Harald Østgaard Lund presenterer den historiske bakgrunnen for bildene og foreslår ulike tolkningsmuligheter. I tillegg inneholder boka tematiske essays av Øyvind Storm Bjerke (UiO), Knut Kjeldstadli (UiO), Trond Bjorli (Norsk folkemuseum) og Susanne Østby Sæther (Preus museum).