Løve av Bjørn Ransve

Bjørn Ransve

Bjørn Ransve

Se kunstnerprofil

Bjørn Ransve er en av få kunstnere som har opplevde en retrospektiv utstilling som fylte hele Museet for samtidsmuseet i Oslo høsten 2000. Det var faktisk første gang i museets 10-årige historie at hele bygningen ble stilt til rådighet for en enkelt kunstners verk. Som kulturminister Ellen Horn sa det i sin åpningstale:- "Å bli hedret med en utstilling i dette formatet, er det få kunstnere som får oppleve. Dette er en stor og viktig begivenhet, ikke bare for deg, men for hele det norske kulturlivet".