Mea Maxima Culpa av Bjørn Bjørneboe

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Bjørn Bjørneboe

Bjørn Bjørneboe

Se kunstnerprofil

Bjørn Bjørneboe tok teologisk embetseksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet i 1968 og ble ordinert prest i den norske kirke i 1970. Han hadde sammenhengende prestetjeneste som henholdsvis residerende kapellan i Bjarkøy i Troms og prest i Nidaros domkirke fram til 1990 da han søkte avskjed for å vie seg helt til arbeidet med billedkunst. Bjørn Bjørneboe har ingen formell kunstutdannelse, men debuterte på Statens Høstutstilling allerede i 1966 da han var midtveis i sine teologiske studier. I 1977 ble han stemmeberettiget medlem av NBK (Norske Billedkunstnere). Bjørn Bjørneboe har mottatt en rekke stipender og hatt rundt 25 separatutstillinger. Han har også illustrert over 20 bøker og musikkhefter og mottatt flere priser, blant annet for Årets vakreste bok. Bildene har ofte motiv fra Bibelen og kristen eller jødisk symbolikk..