Info Kjøp

Sommernatt av Birgit S. Jakobsen

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Birgit S. Jakobsen

Birgit S. Jakobsen

Se kunstnerprofil

Parallelt med sitt arbeid som lærer i kunst og håndverk i ungdomsskolen, har Birgit S. Jakobsen i alle år arbeidet med billedkunst. På 70 tallet arbeidet hun vesentlig med materialbilder og relieffer i leire. Fra 80 tallet arbeidet hun en årrekke med grafikk som senere ble avløst av gouache, akvarell og collage. Hennes motivkrets har vært naturen, omgivelsene rundt henne, tanker og ideer. De siste årene har Jakobsen latt disse motivene vike til fordel for mer fabulerende uttrykksformer. I 2006 bestemte hun seg for å gå av som lærer for å kunne bruke mer av sin tid til skapende arbeid. Birgit S. Jakobsen har igjen blitt fast bruker av Norske Grafikeres Verksted der hun for tiden arbeider med etsninger og linosnitt.