Info Kjøp

Komposition I av Bernt Jonasson

Bernt Jonasson

Bernt Jonasson

Se kunstnerprofil

Viser i sin kunst konflikten mellom menneskers ordnede inngrep og naturens ureflekterete værende og vil ikke avgrense opplevelser til ensbetydende og begrensede fakta. Hans vektshusbilder er synteser av by- og naturlandskap.