Bok: Tikigaq av Berit Arnestad

Produktbeskrivelse

ISBN: 9788275473224
Forlag: Forlaget Press AS

I kjølvannet av det forrige polaråret (1957–58) reiste den unge Berit Arnestad Foote til Point Hope i Alaska (1959). Hun ble i tre år, og i denne boken dokumenterer hun tikigaqmiuttenes (et eskimo- eller inuitt-folk) hverdag på en usedvanlig spennende og kraftfull måte. Dette er en personlig beretning, men med stor verdi for alle som er interessert i polarområdenes urfolk. Boken viser oss hvordan menneskene levde og virket, og illustrerer hvor viktig havet, isen og dyrene var for livsgrunnlaget og kulturen deres. TikiGaq er et godt bidrag til Det Internasjonale Polaråret, det fjerde i rekken siden 1883.

Klimaendringer og deres konsekvenser for urfolk er et av hovedtemaene i Polaråret, og boken gir mye stoff til ettertanke om endringer i klima og kulturelle forhold de siste 50 år.

Her er et av bildene fra boken som viser Naluakatak-sprett. 10. juni 1961. Skinnteppet som brukes i denne leken er laget av et brukt båtskinn. Folk holder i solide hemper langs kanten og kaster hopperen til værs, av og til så høyt som flaggstangen.

Berit Arnestad

Berit Arnestad

Se kunstnerprofil

Arnestad er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, hospitant (1949-1955) og Ecole des Beaux-Arts, Montreal, Canada, hospitant (1956-1958). Kunstneren er innkjøpt av bl.a. Bergen Billedgalleri, Kulturutvalget i Oslo, Norsk kulturråd, Stavanger Faste Galleri, Steinkjer Kunstforenings faste samling, Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet og Oslo kommunes kunstsamlinger.