Sommermorgen av Astrid Skaaren-Fystro

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Astrid Skaaren-Fystro

Astrid Skaaren-Fystro

Se kunstnerprofil

- Jeg håpet tidlig å bli kunster, men det er et yrke du aldri kan være sikker på om du har tålmodighet eller evner til. Jeg har ikke gjort noen store hopp i min stilutvikling som kunstner, og jeg har aldri forlatt det figurative.