Info Kjøp

Store føtter vandrer sakte av Astri Tonoian

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Størrelse på skulptur er 100cm x 70cm x 40cm og er laget av akrylic one, nontoxic plaster.

Kunstnerens egen kommentar

«Store føtter vandrer sakte» For meg er dette verket en metafor på evolusjon. De langsomme naturstyrte endringsprosessene. På enkelte arter kan man ane hinsides langsomme skifter. Noen arter tilpasser seg til hverandre over millioner av år. Deres bevegelser kan gi et levegrunnlag til andre arter, f.eks: mose, mark, menneske, moskus, maur osv… Mennesket er en del av evolusjonen. Også våre bevegelser og mønster skaper fremtidige endringer, for oss og andre arter rundt oss. Ordet bevegelser kan romme kultur, politikk, samhandling, beslutninger, kommunikasjon og søken etter næringskilder. - Mange ønsker raske bevegelser. Jeg tror at store sinn beveger seg langsomt, i takt med den uendelige tiden.