Uten tittel av Arne Ekeland


Dette trykket er av en viss alder og bærer preg av det, samt at papair er tynt så det forekommer bølger i arket som følger av trykkingen.

Emner

Arne Ekeland

Arne Ekeland

Se kunstnerprofil

ARNE EKELAND

- Arne Ekeland, født på Bøn ved Eidsvoll, norsk maler, bror av J. Ekeland. Elev av Axel Revold på Kunstakademiet 1928. Hans inntrykk av kubismen gjennom Braque og Picasso ble styrket ved et Paris-opphold 1931, og i likhet med flere i sin malergenerasjon ble også han i 1930-årene influert av tysk ekspresjonisme, surrealisme og naturfolkenes kunst. På en reise til Italia 1935 fikk han anledning til å studere renessansemaleri, middelaldermosaikker og bysantinsk kunst.