Drive av Anne Kristin Hagesæther

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

"Drive" beskriver den sentrale båten i bildet. den driver for vær og vind, uten seil, bak/mellom to bygninger; den ene bla med et orientalsk vindu. Til venstre kommer en robåt flytende (jeg elsker å ro). Horisontlinjen ser ut til å være på flere nivåer. Høyvann/lavvann? Forskjellige perspektiver fra betrakterens vinkel? Litografiet er tilegnet min ene bonus-sønn, Guldbrand. Han elsker å seile.

Anne Kristin Hagesæther

Anne Kristin Hagesæther

Se kunstnerprofil

- Bildene mine er svært maleriske. Det er svært kort tid som skiller et helt uferdig bilde og et som er ferdig hos meg. Jeg jobber mest med den abstrakte bakgrunnen og fargene. De ulike figurene kommer på veldig sent, og er underordnet bakgrunnen.