Kontraktur gul av Anne Haavind

P Dette kunstverket omsettes ved Fineart som mellommann i opphavsmannens navn, og er således unntatt MVA. Les mer

Kunstnerens egen kommentar

Jeg bruker bla. marmor, forskjellige typer stein for å få til strukturer i papiret. Jeg arbeider meg ned i dybden, og jobber gjerne flere plater sammen. Arbeider med uttrykk som fremmer strukturene, er veldig opptatt av dette. Farger er også meget viktig for meg, i tillegg til komposisjoner. Arbeider gjerne med serier som skal fungere sammen som en stor helhet, men disse skal også kunne stå alene.

Anne Haavind

Anne Haavind

Se kunstnerprofil