Info Kjøp

Pass veggen av Anna Kristin Ferking

Anna Kristin Ferking

Anna Kristin Ferking

Se kunstnerprofil

- De stilistiske sauene blir brukt til å utrykke medmenneskelige ting som folk kan kjenne seg igjen i. Dessuten spiller de sterke fargene og humor en vesentlig rolle.