Info Kjøp

Traces 1 av Ann Falaise

Ann Falaise

Ann Falaise

Se kunstnerprofil

Ann Falaise

født 1944 i Odense, Danmark

Ann ble født i Odense i 1944 og studerte ved det Fynske Kunstakademi i årene 1968 til 1972. Hun var bosatt i Frankrike fra 1968 til 1972 og flyttet så tilbake til Danmark.

Falaise' billedspråk utrykker en god beherskelse av materialer, for farke og innhold. Som billedkunstner bruker hun ofte forskjellige små og store avrevne papirstykker med forskjellige former og farger som hun limer på lærretet. Hun benytter seg av alt fra japanpapir til helt vanlig "gråpapir". Collagekarakteren i hennes kunst understreker bildenes romslighet og gir gjerne et uttryk for at det er gjemt flere bevissthetslag i dem.